Szczególne podziękowania za wszelką pomoc dla naszego Ośrodka

dla pani Zofii Langowskiej - za stworzenie najwspanialszego miejsca na ziemi.

dla ks. Kazimierza Lewandowskiego (+2011) za ojcowskie serce pełne miłości i stawiania wymagań.

...