Skład samorządu w roku szkolnym 2012/13

23 Listopad 2012 r. (16:11)

W wyniku wyborów do samorządu ośrodka i szkół zostali wybrani:

* Tomasz Rosiak - przewodniczący

* Karol Gołos - zastępca i szef sekcji turystycznej

* Wojciech Banaś - szef sekcji sportowej

* Rafał Habik - szef sekcji kulturalnej

* Michał Krawczyk - szef sekcji patriotyczno-obronnej