VIII Międzynarodowe Sympozjum Resocjalizacyjne

15 listopadaa 2018 r. (12:11)

PROGRAM
VIII MIĘDZYNARODOWEGO SYMPOZJUM RESOCJALIZACYJNEGO

W TRZCIŃCU

piątek, 16 LISTOPADA 2018

Socjalizacja vs resocjalizacja – razem czy osobno

  9,30     - przyjęcie, kawa

10,00    - rozpoczęcie sympozjum

- autoprezentacja Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Trzcińcu

I sesja

- wykład ks. prof. Zbigniewa Formelli – UPS Rzym
Współpraca środowisk w procesie socjalizacji: niektóre elementy psycho-wychowawcze.

11,30    przerwa na kawę

12,00    II sesja – doświadczenia zagraniczne

- Eklou Kpossi Koffi - UPS Rzym
Salezjanie i świeccy w pracy z młodzieżą trudną w mieście Kara (Togo)
La collaborazione tra  i salesiani e laici nel lavoro con i giovanni difficili a Kara.
 

- Tagliaferro Giovanni – UPS Rzym
Ryzykowne zachowania młodzieży gimnazjalnej Neapolu (Włochy)
I comportamenti a rischio dei preadolescenti in città di Napoli

13,30    obiad, kawa

14,30    III sesja – z podwórka krajowego

- wystąpienie Michała Markowicza (pracownik DD, doktorant pedag.)

Aktywizacja wychowanków w procesie socjalizacji i resocjalizacji 

- wystąpienie ks. Tomasza Kościelnego (dyrektor DM Poznań, delegat Inspektora ds. szkół            

i ośrodków) Wspólni wychowankowie pieczy zastępczej i ośrodków resocjalizacyjnych 

16,00    zakończenie sympozjum