Szczególne podziękowania za wszelką pomoc dla naszego Ośrodka

Podobny obraz

Szczególne podziękowania za wszelką pomoc dla naszego Ośrodka:

  • dla pani Zofii Langowskiej - za stworzenie najwspanialszego miejsca na Ziemi.
  • dla ks. dyr. Kazimierza Lewandowskiego (+2011) za ojcowskie serce pełne miłości i stawiania wymagań. RIP.
  • dla Pana Piotra Kłosa (+2.01.2018) - wieloletniego wolontariusza Domu Młodziezy w Trzcińcu za serce jakie okazywał naszej młodzieży i wzór jak zmieniać swoje życie  na lepsze, za cierpliwe wysłuchiwanie młodzieńczych trosk naszych wychowanków, kiedy nie było księdza dyrektora w domu. RIP.
  • dla pani Jagwigi WIŚNIEWSKIEJ za pokorną i ceirpliwą posługę na rzecz młodziezy z Pałacu.
  • dla pani Róży Stećków za wieloletnią pracę w dziale spraw kadrowych w Domu Młodzieży w Trzcińcu
  • dla pani Małgorzaty Głowy - kięgowej za wielolenie prowadzenie ksiąg i finansów Domu Młodziezy w Trzcińcu.

...