Wykaz nagród regulaminowych stosowanych w MOW Trzciniec

 

Rodzaj nagrody Kto udziela
Pochwała wobec grupy wychowawczej Wychowawca odpowiedzialny za grupę
Udział w zajęciach lub wyjazdach nagrodowych Wychowawca
lub koordynator zajęć
w porozum. z wychowawcą
Wyróżnienie na spotkaniu wobec wszystkich wychowanków Dyrektor MOW
Nagroda rzeczowa
na wniosek wychowawcy
Dyrektor MOW
Dyplom uznania
na wniosek wychowawcy
Dyrektor MOW
Przepustka nagrodowa
na wniosek wychowawcy
Dyrektor MOW
w konsultacji
z zespołem wych.
List pochwalny do rodziców
na wniosek wychowawcy
Dyrektor MOW
w konsultacji
z zespołem wych.
Wystąpienie do Sądu  o zmianę środka wychowawczego Dyrektor MOW
w konsultacji
z zespołem wych. i diagn.

 

Przywileje stosowane w placówce:

Osoby wykazujące się prawidłową postawą i dobrym zachowaniem mogą otrzymywać / brać udział w różnego rodzaju przywilejach. Są to:

  • przepustki zwykłe za dodatkowe dni uzyskane w punktacji
  • przepustki nagrodowe
  • możliwość telefonowania ponad limit regulaminowy,
  • wyjścia do sklepu,
  • możliwość zarobkowania - praca zarobkowa,
  • dodatkowe wyjazdy np. biwaki nagrodowe, wyjazd na basen itp.
  • mozliwość dodatkowego korzystania z komputerów oraz telefonu kom.


Zobacz także: